Rozbor-dila.cz


Rozbor-dila.cz je stěžejní pilíř skupiny Studijni-svet.cz. Web je používán naprostou většinou středoškoláků a jeho návštěvnost patří k nejvyšším mezi studijními portály u nás. Hlavním zaměřením jsou rozbory knih, životopisy spisovatelů a literatura.


  • Klíčová slova Český jazyk, Rozbory knih, Slohové práce, Spisovatelé
  • Návštěvnost 207 000 - 594 000 návštěv měsíčně
  • URL Adresa http://www.rozbor-dila.cz/